Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ, ΑΒΟΥΛΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ “ΠΙΟΝΙΑ” ΚΑΙ ΟΧΙ “ΠΑΙΚΤΕΣ”Συχνά, ο Επίσκοπος καθίσταται ο “Μανδύας” τής κάθε άνομης εξουσίας (ΦΩΤΟ)

ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ, ΑΒΟΥΛΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ “ΠΙΟΝΙΑ” ΚΑΙ ΟΧΙ “ΠΑΙΚΤΕΣ”ΓΡΑΦΕΙ: Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Θρησκεία, ο μέγιστος Γεωστρατηγικός παράγων

[Θρησκεία, μέγας Γεωπολιτικός παράγων]

Πρέπει να καταστή κατανοητό ότι, η θρησκεία στη Ανατολή αποτελεί μέγιστο καί ουσιώδη Γεωπολιτικό παράγοντα.

Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλά άλλα μέρη της υφηλίου, αλλά με πολύ μικρότερο συντελεστή βαρύτητος.


Όταν θέλης να μελετήσης τις εξελίξεις στη Ανατολή, χωρίς να λαμβάνης υπ’ όψιν την θρησκεία, είναι σαν να βρίσκεσαι στόν ωκεανό και νά αγνοής το παράγοντα “θαλασσινό νερό”.

[Αναλώσιμα “Πιόνια” καί όχι διεθνείς “Παίκτες”]


Γι’ αυτό τό λόγο, οι ισχυροί τού κόσμου τούτου, στρατολογούν τούς Εκκλησιαστικούς παράγοντες, ως υποχείριά τους. Τούς χρησιμοποιούν γιά νά χαράσσουν τήν πολιτική τους. Τούς εκβιάζουν, ώστε νά συμβάλλουν στά άνομα καί καταχθόνια σχέδιά τους.


Δυστυχώς, σ’ αυτό τό αισχρό παιγνίδι, όχι μόνον σήμερα αλλά από αιώνες οι Μούναρχοι (Τύραννοι), εισήγαγαν τούς Προκαθημένους τής Εκκλησίας ως θεραπαινίδες τής εξουσίας των.
Σπάνιες είναι οι ηρωϊκές εξαιρέσεις καί οι ουσιώδεις διαφοροποιήσεις. Θά τίς συναντήσουμε όμως σέ όλο τους τό μεγαλείο στούς εμβληματικούς Αγίους μας, στούς Μ. Αθανασίους, στούς Ι. Χρυσοστόμους, στούς Μ. Βασιλείους καί στούς Μεγάλους Φωτίους.

Συχνά, οι σημερινοί Προκαθήμενοι, δυστυχώς, καθίστανται δουλικά άβουλα “Πιόνια”, σχοινοκινούμενες φαιδρές “Μαριονέττες” καί όχι “Παίκτες” στή ευρεία Διεθνή σκακιέρα.

Αυτοί, ως “λύκοι βαρείς” κατατρώγουν τό Ιερό “Ποίμνιο”. Ως “μισθωτοί ποιμένες”, εγκαταλείπουν τά “Πρόβατα”, πού τούς ενεπιστεύθη ο Κύριος. Αδιαφορούν δηλαδή παντελώς γιά τήν σωτηρίας τού Κόσμου υπηρετούν τις εξουσίες τού Κόσμου. Παραβιάζουν ασύστολα τά Θεία εντάλματα τού Κυρίου, πού περιέχονται μέ σαφήνεια στά Ιερά Ευαγγέλια καί στους Θεοπνεύσους Ιερούς Κανόνες.

Εκτελούν αναντίρρητα ότι διατάσσουν τά “Μεγάλα Πνεύματα” τής Πονηρίας τού “Κοσμοκράτορος” Διαβόλου τού αιώνος τούτου.

[Φαντασιώνονται Αυτοκρατορικές εξουσίες]

Τό χειρότερο ακόμη είναι ότι, από πλήρη ανοησία, δέν αντιλαμβάνονται ότι κατέστησαν “Υποζύγια” τών Πολιτικών. Σάν τά γαϊδουράκια πού μεταφέρουν τά φορτία τών αφεντικών τους.


Όμως, παρασυρμένοι από τίς Αυτοκρατορικές συμβολικές στολές, τούς Βασιλικούς Μανδύες καί τίς κορώνες, φαντασιώνονται πώς έχουν μοναρχικές εξουσίες. Τίποτε πιό γελοίο όταν πρόσωπα, ενδεδυμένα ως “Εκκλησιαστικοί Βασιλείς”, νά ενεργούν ως παθητικοί δούλοι. Ως σκλάβοι ανάξιοι, ανίκανοι καί όχι μόνον.Κατ’ εντολήν τών αισχρών αφεντάδων, βλασφημούν κατά τού Παναγίου Πνεύματος, “αναγνωρίζοντας” τούς Aχειροτονήτους καί καθηρημένους τής Ουκρανίας ως “Εκκλησία”.

·
“Ένας εκ τού αριθμού τών δεκατεσσάρων (14) Προκαθημένων”, στήν “Αθήνα”, πορεύεται ως τέλειος “Υποτακτικός” τού “Ανθυπάτου” καί “Συμπληρωματικός Σκλάβος”, τών τύποις Κυβερνητών, τών όντων δούλων τού Ξένων Δυναστών.

· “Έτερος εκ τού αριθμού τών δεκατεσσάρων (14) Προκαθημένων”, εκεί στό “Φανάρι”, πολιτεύεται καταχθονίως ως κατώτερος μισθωτός υπάλληλος ενός ή περισσοτέρων Υπουργείων Εξωτερικών τών προσωρινών Μεγάλων Δυνάμεων.

· Αλλά, “καί τρίτος εκ τού αριθμού τών δεκατεσσάρων (14) Προκαθημένων”, στήν “Αλεξάνδρεια” προβαίνει εις αντικανονικές ενέργειες, γιά τό “Ουκρανικό”, πρό αφεντικών, πρό ασημάντων Διπλωματικών Υπαλλήλων.


[Αριθμούνται, αλλά δέν συγκαταλέγονται στούς Διαδόχους τών Αποστόλων]

Σημειώνουμε πώς, σκοπίμως δέν αναφέρουμε, “ένας Προκαθήμενος”, χωρίς βεβαίως νά λαθεύουμε. Αλλά, σημειώνουμε μέ βαθύτερο νόημα “ένας εκ τού αριθμού τών δεκατεσσάρων (14) Προκαθημένων”. Γιά ποιό λόγο; Τό εφαρμόζουμε κατ’ αναλογία καί κατ’ αντιστοιχία μέ τήν εύστοχο έκφρασι πού χρησιμοποιούν τά Ιερά Ευαγγέλια.

Συγκεκριμένα, τά Ιερά Κείμενα τόν προδότη Ιούδα, δέν τόν καταγράφουν, ούτε τόν κατονομάζουν ως «έναν εκ τών δώδεκα Αποστόλων», ενώ τυπικώς καί εξωτερικώς ήτο Απόστολος, αλλά, όλως διαφορετικά. Ιδού τί αναφέρουν γι’ αυτόν:

«Εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν, τὸν καλούμενον Ἰσκαριώτην͵ ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα·» (Λουκ. κβ’ 3). (Καθώς καί εἰς Ματθ. κστ’ 14, 47, Μαρκ. ιδ’ 10, 43, Λουκ. κβ’ 22).

Ο Ιούδας συναριθμείται μέν μέ τήν αγία χορεία τών Μαθητών, αλλά δέν είναι πραγματικά ένας από αυτούς.


[Οι ανάξιοι ζητούν νά τούς προσκυνούν καί νά τούς μεγαλύνουν]Τό χείριστο τής υποθέσεως είναι ότι, οι ως άνω ρασοφόροι, προσπαθούν, ώστε νά επιβάλλουν στανικώς στούς ευσεβείς Χριστιανούς, στούς Μοναχούς καί στούς Κληρικούς τόν καταναγκασμό τους. Ζητούν πιεστικά, ώστε νά τούς προσκυνούν καί νά τούς υπακούουν μέ τυφλή διάθεσι, ως “Αλλαθήτους”, ως “Ψευτο-Αγίους” καί ως “Ψευτο-Προφήτες”.

Οι συγκεκριμένοι Προκαθήμενοι, λαμβάνουν μόνοι τους αποφάσεις, χωρίς κανονικές Ιεροσυνοδικές Διαδικασίες.

Έχουν καταργήσει κατ’ ουσίαν τό Συνοδικό σύστημα καί εξευτελίζουν τούς συνεπισκόπους των.

Ο πιστός λαός τού Θεού, μέ τό δικό του λεπτό αισθητήριο, τούς καταδικάζει, τούς περιφρονεί καί τούς αγνοεί μέ κάθε τρόπο.

Τραντακτό παράδειγμα η επίσκεψις εις Θεσσαλονίκη (19/10/19) τού εις “Βόσπορον” ευρισκομένου. Γιά νά μπορέση νά τελέση μία Θεία Λειτουργία, έπρεπε νά επιστρατευθούν καί νά τόν προστατεύουν εκατό (100) πάνοπλοι αστυνομικοί τών Ειδικών Δυνάμεων.

Καί μάλιστα, άνδρες τής ξεχωριστής Ομάδος Προλήψεως καί Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.).

Ευχόμεθα, τό φόβο τού Ευσεβούς λαού, αφού δέν έχουν φόβο Θεού, άς έχουν όλοι οι πραγματικά ανάξιοι φτηνόψυχοι καί υπερφίαλοι ρασοφόροι.[“Ἄξιοι” καί “Παν-Άξιοι”, μόνον οι Πατέρες, οι “Αντ-Άξιοι” τών Αγίων]

Άς επανέλθουμε τώρα στά καυτά ζητήματα, προβαίνοντας μετά προσοχής εις συνετούς συσχετισμούς, ώστε νά μή περιέλθουμε εις σφάλματα καί απομακρυνθούμε από τήν Αλήθεια.

Άξιοι καί πραγματικά Πανάξιοι ήσαν οι Άγιοί μας καί οι μιμηταί τους. Πραγματικά Άξιοι είναι ΜΟΝΟΝ οι Κληρικοί μας πού εμφορούνται από τό Πατερικό ήθος καί ύφος.

«Ἀνάξιοι δέ πάλιν ούς», ο Κύριος, «εὑρήσει ραθυμοῦντας» (Απολυ­τίκιο Μ. Εβδομάδος).[Δέν υφίστανται “Νεο-Παπικές” εξουσίες]

Είναι πασιφανές καί βέβαιο, κατά τούς σοφούς καί θεοπνεύστους Ιερούς Κανόνες ότι:

· ΠΟΤΕ, η “Ρώμη” δέν εδικαιούτο απολυταρχικές “Παπικές” εξουσίες επάνω στίς άλλες Εκκλησίες. Άς τίς απαιτούσε στανικώς, μέ τήν βοήθεια ισχυρών πολιτειακών εξουσιαστών. Γι’ αυτό τό λόγο καί απεπέμφη, παραμένουσα μόνη, μονοπρόσωπη, μέ τήν εγωϊστική καί εωσφορική της πλάνη, όπως μονοπρόσωπος είναι καί ο Εωσφόρος.

· ΠΟΤΕ, η “Κωνσταντίνου Πόλη” δέν κατείχε, Κανονικώς, ούτε εγνώριζε “Νεο-Παπικές” εξουσίες καί δέν τίς κατέχει.
Καί άς παρίστανε κάποτε, υπερφίαλα, τόν “Μιλλέτ Μπασί”, τόν Κυβερνήτη όλων τών Ορθοδόξων λαών, μέ Φιρμάνια τών παναθλίων αιμοσταγών Σουλτάνων.

· ΠΟΤΕ, η “Μόσχα” δέν πρόκειται νά αποκτήση “Νέο-Νεο-Παπικές” εξουσίες, όσο καί άν η Ρωσία αποτελεί μία από τίς δύο Παγκόσμιες Υπερδυνάμεις

Άς μή φαντασιώνεται πώς, είτε ως Αυτοκρατορία, είτε ως Κοσμοκρατορία, θά διαδεχθή τό “Φανάρι” στά καταγελάστα “Νεο-Πρωτεία” του.

Εν συμπεράσματι, χάθηκε τό πραγματικό Μέτρο. Κάθε αληθινό Μέτρο λογικής, ταπεινώσεως καί ελευθερίας. Επίσκοποι μέ Αυτοκρατορικά διάσημα, Κορώνες, Σκήπτρα καί Σάκους απώλεσαν κάθε αυτοσυγκράτησι, κάθε φρένο τού νοός. Παραλογίζονται στήν κυριολεξία. Ελησμόνησαν τό πραγματικό Σχήμα καί τήν ουσία τού Ταπεινού Εσταυρωμένου Ιησού.[Προκαθήμενοι σκεπάζουν τίς ανομίες τών Δυναστών]

Τό μέγα έγκλημα αυτών τών ρασοφόρων είναι πώς, επικαλούνται ανύπαρκτες υπερεξουσίες, «Θείω Δικαίω», γιά νά τίς χρησιμοποιήσουν, δουλεύοντας ακόμη πιό δουλικά γιά τά ισχυρά εγκόσμια υποχθόνια Αφεντικά τους.


Η κοσμική καί πολλάκις άδικος Εξουσία, προκειμένου νά εξαπατά τίς λαϊκές μάζες, προβάλλει ως προκάλυμμα δίπλα της τούς Επισκόπους καί κυρίως τούς Προκαθημένους.

Αυτοί οι ρασοφόροι, κατήντησαν, εκτός από δουλικά, χρυσοντυμένες μαριονέττες, ώστε νά στολίζουν καί νά λαμπρύνουν τήν μεγαλειότητα τών Πολιτικών προαγωγών τους.

«... Κάθε εκδήλωση χωρίς την παρουσία του Δεσπότη, (σ.σ. του Πατριάρχη η τού Αρχιεπισκόπου) κατάντησε να θεωρείται άνοστη.

Βλέπεις ο καθένας, δεν είναι εύκολο να μασκαρεύεται όλη την ώρα, ενώ ο Δεσπότης (σ.σ. ο Πατριάρχης ή οΑρχιεπίσκοπος) τόμαθε το μάθημα.

Πήρε (σ.σ. ο Πατριάρχης ή ο Αρχιεπίσκοπος) τον αέρα του Κουδουνάτου και συγκρατημό δεν έχει πια.

Κλέβουν και δέρνουν εύνομα οι Δικτάτορες (σ.σ. και οι νομιζόμενοι δημοκράτες Δικτάτορες και οι Προδότες της Πατρίδος), τον Δεσπότη (σ.σ. Πατριάρχη η Αρχιεπίσκοπο) φωνάχτε να μας σκεπάσει.

Διαφθείρουν την αλήθεια και πορνεύουν το δίκαιο οι εκμεταλευτές, καλέστε το Δεσπότη (σ.σ. Πατριάρχη η Αρχιεπίσκοπο) κι αυτός μ' ένα ανάθεμα βλακείας, θα σφραγίσει σαν νάναι ο τάφος του Χριστού, κάθε αντίδραση. ...» (Γ. Διλμπόη, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ).[Οι Ἀρχοντες τρομοκρατήθησαν από αγίους Κληρικούς]

Όταν οι Διάδοχοι τών Αποστόλων, οι Επίσκοποι, αλλά καί όλοι οι Κληρικοί ενεφανίσθησαν στό δημόσιο στερέωμα, μετέφεραν τήν Ουράνιο ελπίδα στούς πτωχούς, στούς αδικημένους καί στούς καταφρονημένους. Προεκάλεσαν καταιγιστικό φόβο εις όλους ανεξαιρέτως τούς τυράννους, στούς εκμεταλλευτές, τούς δεσμώτες τού σώματος καί τού πνεύματος τών λαών.

Αυτό μέχρι τή στιγμή κατά τήν οποία, από τήν εκκλησιαστική Αρχή, εξεδιώχθησαν βιαίως καί αντικανονικώς οι πραγματικοί Άγιοι Πατέρες.


-“Δέν ανέχομαι αγίους μέσα στήν Εκκλησία. ...

-Θά τούς κυνηγήσω καί θά τούς διαλύσω”, έλεγε μέ θράσος μυρίων Καρδιναλίων ανάξιος εν Ελλάδι Προκαθήμενος, αναφερόμενος εις αγίους πράγματι καί σεμνούς Ίεράρχες.

Τήν εκκλησιαστική διοίκησι, τήν κατέλαβον, δολίως καί καταχθονίως, ρασοφόροι ανάξιοι, ανίκανοι φιλοχρήματοι καί ενίοτε ανήθικοι. Τότε “χαράς Ευαγγέλια” γιά τούς εξουσιαστές τής ανομίας. 

»...Το αποτέλεσμα;

Οι Άρχοντες αυτού του κόσμου, που στην αρχή ταράχτηκαν και τρόμαξαν από το λόγο του Ευαγγελίου και τον τρόπο ζωής που ορίζει και επαγγέλλεται, δεν άργησαν να καταλάβουν, ότι αυτοί που τα κηρύττουν σε Ανατολή και Δύση, δεν είναι το κάτι άλλο και έτσι ως ανάξιοι, δεν πρόκειται να αλλάξουν την ζωήν των ανθρώπων σε όλη την οικουμένη, όπως θέλει ο Θεός.

»Σημάδια τρανταχτά ο τύφος, η τρυφή και η απληστία τους, που σαν ξινισμένος αφρός γρήγορα φούσκωσε και ξεχύθηκε σαν κίτρινος εμετός. Οι Άρχοντες αυτού του κόσμου αγαλλόμενοι, τούς πέταξαν τα αποφάγια τους με σημαιοστολισμούς, δοξάσματα και τυμπανοκρουσίες όμοιες με τις ειδωλολατρικές. ...».[Κανένας φόβος από ρασοφόρους πού λιώνουν στήν ηδονή]


Είναι πασιφανές πώς, οι εξουσιασταί, προσκαλούν καί κολακεύουν τούς Πατριάρχες καί τούς Αρχιεπισκόπους. Τούς “πετάνε” καί κανένα ξεροκόμματο από τήν δική τους γλυφή εξουσία.

Άλλά καί οι πλουτοκράτες, τούς ντύνουν μέ πανάκριβες διαμαντοστόλιστες Κορώνες καί Βασιλικές στολές, από τά συχνά ανόμως κτηθέντα αμύθητα πλούτη τους, γιά νά τά έχουν, όπως νομίζουν, “καλά καί μέ Θεό”.

»...Και είπαν οι Άρχοντες αυτού του κόσμου.

“Καμμιά ταραχή και καμμιά ανησυχία. Αυτοί είναι σαν εμάς.

Λένε, πως άλλου Γένους Θείου είναι, πως άλλον κόσμο αρετής και αγάπης ευαγγελίζονται. Αλλά αυτοί είναι σαν εμάς.

Χειρότεροι από εμάς. Εμείς χορτάτοι και από καταγωγή ευφραινόμενοι και κυλιόμενοι πορευόμαστε.

· Αυτοί τσόφλια κι από κατώγια, με χυδαία κλωτσιά σπρωγμένοι στην Ιεροσύνη τα χάνουν οι καψεροί απ' τα πλούτη και τα δοξάσματα.
· ...Κανένας φόβος για εμάς τους Αρχόντους.
· Αυτοί λιώνουν στην ηδονή.
· Λαχανιάζουν για το χρήμα.
· Πουλιούνται για μια θέση σε συμπόσιο Αρχόντων.
· Πορνεύουν και σοδομούν όπως εμείς.
· Κανένας φόβος.
· Είναι του χεριού μας.
· Χαλαρώστε.
· Μπρός στα αλλοίθωρα μάτια τους βάλτε λίγο χρυσάφι.
· Δώσε τους μουχλιασμένη πολυτέλεια και ευωχία κι όλα τα ξεπουλάνε και Χριστό και Εκκλησία και παράδεισο ουράνιο.
· Δικοί μας είναι.
· Κατάδικοί μας.

Όσο για το Ευαγγέλιο και την Αιωνία Ζωή, αυτά για τους αφελείς και κακομοίρηδες”. (Γεωργίου Διλμπόη, Αρσένιε, εσύ είσαι ο Αθανάσιος, Χίος 2012).[Τά αναλώσιμα “Πιόνια” προεκάλεσαν Εθνικές Συμφορές]
Οι ρασοφόροι, τά ετεροκίνητα “Πιόνια”, παρεβίασαν συστηματικώς τούς Ιερούς Κανόνες καί γι’ αυτό τό λόγο, φρονούμε ταπεινώς πώς, ενεργοποιήθη ο “Πνευματικός Νόμος”, όπως τόν οριοθετούν οι Άγιοι Πατέρες. Μέ αυτό τό δεδομένο υπέστημεν, ως Έλληνες, τεράστιες Εθνικές καταστροφές.

· Σημειώνουμε μέ έμφασι πώς οι ρασοφόροι, τά “Πιόνια” πού κατοικούσαν στό “Φανάρι”, στήν “Αλεξάνδρεια” καί στά “Ιεροσόλυμα”, εγκλημάτησαν βαρύτατα. Ασέλγησαν καί δέν εσεβάσθησαν τούς ποταμούς τών Χριστιανικών Αιμάτων. Εκείνων πού ακόμη άχνιζαν στήν Μικρά Ασία μέ τήν Γενοκτονία τών Ελλήνων καί τών Αρμενίων (1915-1922). Καί τών Αιμάτων τών εκατομμυρίων σφαγιαζομένων Ρώσων, από τό 1917 καί εξής, από τούς αθέους κομμουνιστές
Ως μικροπρεπή δουλικά. Ως ανάλγητα “ανθρωποειδή”. Ως ανηλεή “ανδροειδή”. Σκληροί καί ασυγκίνητοι, χωρίς δάκρυ στό πρόσωπο, προσέτρεξαν, αγκάλιασαν “Ευλόγησαν” καί “Ανεγνώρισαν” τήν ψεύτικη, τήν λεγομένη “Ζώσα Εκκλησία” (1922-1940) τής Κομμουνιστικής Σοβιετικής Ενώσεως. Αυτή πού απετελείτο από τετρακοσίους (400) “Ψευδο-Επισκόπους”, απατεώνες, αχειροτονήτους καί διεφθαρμένους. Τών οποίων ο “Ψευδο-Πατριάρχης” είχε τελέσει, ο αθεόφοβος, ακόμη καί τρείς εκκλησιαστικούς γάμους.

“Ανεγνώρισαν”, τό “Εκκλησιαστικό Μόρφωμα” τού μεγαλοεγκληματία Λένιν, τού χρηματοδοτήσαντος τό 1922 τόν σατανικό σφαγέα τού Ελληνισμού, τόν διαβόητο Κεμάλ.

· Ο ρασοφόρος, τό “Πιόνι”, ο μασόνος Πατριάρχης Αθηναγόρας, μέ τίς πλάτες τού “κολλητού” του φίλου, τού τότε Προέδρου τών Η.Π.Α., τού Χάρι Τρούμαν, εξεδίωξε τόν Κανονικό Πατριάρχη Κωνσταντινοπούλεως, τόν Μάξιμο (1948), ώς δήθεν Κομμουνιστή καί άρρωστο καί κατέλαβε τόν αλλότριο Θρόνο.

·  
. Μερικοί ρασοφόροι, “Πιόνια”, Επίσκοποι καί Πατριάρχες συνεκάλεσαν τήν λεγομένη “Μείζονα καί Υπερτελή Σύνοδο” (1973) στήν Κύπρο, κατά τό θέλημα τού Προέδρου τής Νήσου, εκείνου τού Μακαρίου. Καρατόμησαν δέ, καθήρεσαν καί ... Εξόρισαν ΟΛΟΚΛΗΡΟ τήν Ιερά Σύνοδο τής Κύπρου.!

· Έτεροι ρασοφόροι καί αυτοί τυφλά “Πιόνια”, μετείχον στήν αυτοαποκαλουμένη “Πρεσβυτέρα Ιεραρχία” τής Ελλάδος (1974), σφαγιάζοντας δώδεκα αγίους Επισκόπους.

Κατά πνευματική συνέπεια, μετά από όλες αυτές τίς βλασφημίες κατά τού Αγίου Πνεύματος, προεκλήθησαν οι μέγιστες Εθνικές συμφορές. Ο σφαγιασμός τού Ελληνισμού τής Κωνσταντινουπόλεως (1955), καθώς καί η κατάληψις τής Κύπρου (1974).
Δεόμεθα ειλικρινώς, μετά από όλες τίς “Ψευτο-Συνόδους”, τίς Ψευτο-Αποφάσεις καί τίς “Ψευτο-Αναγνωρίσεις” τών αχειροτονή­των τής Ουκρανίας νά μή υποστούμε νέες Εθνικές τραγωδίες, μέ τήν ενεργοποίησι τού Θείου καί απαραβάτου τιμωρητικού “Πευματικού Νόμου”.http://orthodoxostypos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.