Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2019

Δῶρο σέ αἱρετικό ἀπό τόν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο!

Ευχές του Πατριάρχου στον νεοεκλεγέντα Αρμένιο Πατριάρχη στην Τουρκία

Δῶρο σέ αἱρετικό ἀπό τόν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Ὅλοι θυμόμαστε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2009, ὅπου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος βρισκόμενος στήν Ἀτλάντα, ἔκανε «δῶρο» ἕνα Κοράνιο στόν Μουσουλμάνο πρόεδρο τῆς Coca Cola κ. Μουχτάρ, ἀποκαλώντας το «Ἅγιο Κοράνι» καί τούς Μουσουλμάνους «ἀδελφούς μας»!

Θυμίζω ἀκριβῶς τό ἐπίμαχο σημεῖο ἀπό τόν τότε λόγο του·

«Αὐτό εἶναι τό Ἅγιο Κοράνιο. Το ἱερό βιβλίο τῶν μουσουλμάνων ἀδελφῶν μας».

Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, ἔδωσε πάλι ὡς «δῶρο» ἕνα Κοράνι στόν πρόεδρο τοῦ Μουσουλμανικοῦ Συμβουλίου τοῦ Καυκάσου Allahshukur Pasha-zade γιά τήν 60η ἐπέτειο. Ἔδωσε τό Κοράνι στόν Σεΐχη ἐνώπιον τῶν ἀντιπροσώπων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Βατικανοῦ καί ἰσλαμικῶν κοινοτήτων ἀπό ὅλο τόν κόσμο, σέ μία τελετή πού πραγματοποιήθηκε στό παλάτι Gulistan στό Μπακού.

Φέτος, ἀποφάσισε νά κάνει Ὀρθόδοξο «δῶρο» αὐτήν τήν φορά, ἀλλά σέ αἱρετικό. Συγκεκριμένα, στίς 17 Δεκεμβρίου 2019 σέ ἐπίσκεψή του στό Ἀρμένικο Πατριαρχεῖο στό Κοντοσκάλι τῆς Πόλεως συνεχάρη προσωπικῶς τον νεοεκλεγέντα Ἀρμένιο Πατριάρχη στήν Τουρκία Sahak Maşalyan καί τοῦ χάρισε ἀρχιερατικά ἐγκόλπια! Πηγή εἴδησηςΜέ αὐτήν τήν κίνηση συνοδευόμενη καί μέ τήν δήλωση «πρός ὄφελος τοῦ ποιμνίου του» (τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχη), ἔχουμε μία ἀκόμη ἀπόδειξη ἀπό τίς πλεῖστες τῆς προθέσεως τοῦ Πατριάρχη μας γιά ἕνωση ὅλων τῶν «χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν» (Κολυμπάριος ὅρος πού ἐξοστράκισε παντελῶς τήν λέξη «αἱρέσεις», τά παράγωγά της καί τίς καταδίκες τῶν αἱρέσεων ἀπό ὅλες τίς προηγούμενες Οἰκουμενικές Συνόδους τῶν Ἁγίων Πατέρων)!

Πῶς γίνεται ἕνας πραγματικά συνειδητός Ὀρθόδοξος Χριστιανός καί μάλιστα Ἀρχιποιμένας νά κάνει δῶρο σέ νέο-ἐκλεγμένο αἱρετικό ποιμένα, δηλαδή σέ κακόδοξο ποιμένα, ἀρχιερατικά ἐγκόλπια; «Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων» (Ματθ. 7, 6). Γιά ποιόν λόγο, ἐφόσον αὐτός δέν μετενόησε καί δέν ἐπέστρεψε ἀπό τίς διαβολικές δοξασίες του στήν ὀρθή Πίστη; Γιά νά «εὐλογήσει» τό διαβολικό του ἔργο στήν συνέχιση σπορᾶς τῶν πλανῶν του; Καί πῶς δικαιολογεῖται νά εὔχεται νά «ὠφεληθεῖ τό ποίμνιό του», ἐφόσον αὐτό παραμένει στό σκότος ἀκατήχητο καί δέν τοῦ εὐαγγελίζει κανείς τήν ἀλήθεια; Ποιός θά τό κάνει αὐτό; Ὁ «δωροδοκούμενος» πλανεμένος ποιμένας του;

Νά θυμίσουμε πώς οἱ Ἀρμένιοι ἀσπάζονται τόν Μονοφυσιτισμό.

Ὁ Μονοφυσιτισμός ἤ Εὐτυχιανισμός καί ἀντίποδας τοῦ Νεστοριανισμοῦ, δέν δέχεται τήν ἀνθρωπίνη φύση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί θεωρεῖ ὅτι αὐτή καταπόθηκε ἀπό τήν θεία φύση Του.

Καταδικάστηκε ἀπό τήν Δ' Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνας τό 451 μ.Χ καί ἀπό τήν Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Κωνσταντινούπολης τό 553 μ.Χ. ὅπου καί διατυπώθηκε τό Ὀρθόδοξο δόγμα, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὑπάρχει σέ ἕνα μόνο πρόσωπο ἀλλά καί μέ τίς δύο φύσεις, καί τήν ἀνθρώπινη καί τήν θεία, «ἑνωμένες καί μή συγχεόμενες»·

«ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος» (Ἐπιστ. Ἰωά. Β’: 1, 7).

Οἱ Μονοφυσίτες ἀρνοῦνται τόν Ἐνσαρκωμένο Λόγο κι ὅτι ἔπαθε ὡς ἄνθρωπος, κι ἐμεῖς χαρίζουμε «δῶρα» στούς ἀρνητές Του!...

Δυστυχῶς, οἱ «ὀρθόδοξοι» οἰκουμενιστές ἐπικαλοῦνται εὐκαίρως ἀκαίρως την ἀδιάκριτη «ἀγάπη» πρός ὅλους, δηλαδή μία ψεύτικη ἀγάπη ἄνευ ἀληθείας, ἄνευ μετανοίας κι ἑπομένως ἄνευ σωτηρίας!ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.