Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

Οἱ αὐτοχειροτόνητοι ἁλώνουν τόν Ἄθω.Τὴν 7ην Δεκεμβρίου οἱ οἰκουμενισταὶ Ἡγούμενοι τῶν Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος καὶ Παντοκράτορος ἐπεσκέφθησαν τὸν Πατριάρχην Κων/λεως, διὰ νὰ λάβουν τὰ εὔσημα διὰ τὴν δουλικὴν στάσιν τους εἰς τὰ Ὀρθόδοξα θέματα. Συνωδεύοντο καὶ ἀπὸ νεαροὺς μοναχούς, οἱ ὁποῖοι γαλουχοῦνται εἰς τὴν αὐτὴν συμπεριφοράν. Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ αὐτοχειροτόνητοι συλλειτουργοῦν μὲ ἁγιορείτας εἰς τὸ Ὄρος. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα spzh.news τῆς 2 Δεκεμβρίου 2019:

«Ἐκπρόσωποι τῆς ΟCU τέλεσαν τὴ «λειτουργία» στὴν Ἱ. Μ. Παντοκράτορος καὶ κοινώνησαν στὸ μοναστήρι τῆς Σίμωνος Πέτρας στὸ Ἅγιο Ὄρος.

Εἰδικότερα, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντιπροσωπίας, Παῦλος Γιουρίστυ, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τέλεσε «λειτουργία» στὶς 23 Νοεμβρίου καὶ μίλησε μὲ τὸν ἡγούμενο τοῦ μοναστηριοῦ Γαβριήλ, στὸν ὁποῖο «μεταβίβασε χαιρετισμοὺς» ἀπὸ τὸν Ἐπιφάνιο Ντουμένκο.

Ἐπιπλέον, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ΟCU ἐπισκέφτηκαν ἐπίσης τὴ Μονὴ Σίμωνος Πέτρας, ὅπου «προσεύχονταν σὲ θεῖες Λειτουργίες καὶ κοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ».

Ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι ὁ Παῦ­λος Γιουρίστυ συναντήθηκε μὲ τὸν ἡγούμενο τοῦ μοναστηριοῦ Ἐλισαῖο καὶ «συζήτησε μαζί του τὰ ἐπίκαιρα ζητήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ τὴ θρησκευτικὴ κατάσταση στὴν Οὐκρανία καὶ τὸν κόσμο».

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀναφερθέντα μοναστήρια, ἡ ἀντιπροσωπία τῆς ΟCU ἐπισκέφθηκε τὴ Σκήτη τοῦ Προφήτη Ἠλία καὶ τὴ Μονὴ Ξενοφῶντος».


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.