Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

"Αυτοί έχουν τους οίκους, εμείς τον ΄Ενοικον"! (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος) Μή συμφιλιάζῃς αἱρετικοῖς, ἵνα μή συγκοινωνήσῃς τῇ κοινωνίᾳ αὐτῶν·Μὴ συμφιλιάζῃς αἱρετικοῖς, ἵνα μὴ συγκοινωνήσῃς τῇ κοινωνίᾳ αὐτῶν·«Μηδέποτε συμφιλιάσῃς μετὰ αἱρετικῶν. 

Μὴ συμφάγῃς, μὴ συμπίῃς, μὴ συνοδοιπορήσῃς.
Μὴ εἰσέλθῃς εἰς οἶκον αὐτῶν,μηδὲ εἰς ἐκκλησίαν·


πάντα γὰρ ὅσα εἰσίν, ἀκάθαρτα εἰσίν, καθὼς λέγει ὁ Παῦλος, ὅτι τοῖς μεμιασμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις.

Ἀσφαλίζου οὖν τὴν ψυχήν σου, ἀγαπητέ. 

Μὴ συμφιλιάζῃς αἱρετικοῖς, ἵνα μὴ συγκοινωνήσῃς τῇ κοινωνίᾳ αὐτῶν· 

ὅτι γάρ, καθὼς εἶπεν ὁ Κύριος, οὐκ ἔχουσιν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, οὐδὲ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι· 

δηλον ότι οὐδὲ οἱσυμμιαινόμενοι αὐτοῖς· 

ἕκαστος γὰρ θερίσει ὃ ἔσπειρε»[1].


[1] Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Περὶ μετανοίας καὶ κατανύξεως, l. 29-36.ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.